ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 | 14 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
เชิญร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 | 7 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565 | 9 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565 | 24 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2565 | 8 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2565 | 14 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ จำนวน 1 งาน | 3 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ จำนวน 1 งาน | 19 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตขั้นสูง จำนวน 35 เครื่อง | 4 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตขั้นสูง จำนวน 35 เครื่อง | 7 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่โรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยธยา หันตรา | 14 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. .... | 7 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่...) พ.ศ. .... | 8 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. .... | 3 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 | 4 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกยื่นเอกสารเช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยธยา หันตรา | 5 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เปิดรับทุนนักศึกษา แลกเปลี่ยนค่ายเอกชนในโครงการ Lions Clubs International Denmark & Norway 2023 | 3 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
แจ้งปรับลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของบริการ Google Workspace for Education | 15 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
แจ้งปรับลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของบริการ Google Workspace for Education | 5 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention (อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 7 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) รอบที่ ๒ | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) รอบที่ ๒ | 4 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 | 31 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 | 7 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 | 3 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. .... | 6 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกเช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 7 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติผู้เช่าโรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 8 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 | 59 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
No Gift Policy งดรับของขวัญ "งดรับ งดให้ ของขวัญในเทศกาลปีใหม่เเละในทุกโอกาส" | 39 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว