ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 72 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 107 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ก่อนการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 | 72 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือพัฒนาหอพักนักศึกษาพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ | 87 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
พิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 129 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID 19 | 81 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมอย่างยั่งยืน | 43 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Universal Design “เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทันและยั่งยืน” | 54 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 301 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เมืองแห่งการจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับชาติ | 54 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 | 63 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 96 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา บัณฑิตและบุคลากร | 54 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ BMC | 56 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
วันบิดามตราฐานการช่างไทย | 115 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 61 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | 97 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คุณธรรมต้นแบบ | 100 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ซ้อมย่อยศูนย์หันตรา | 89 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา | 53 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 136 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม | 66 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ศึกษาดูงาน | 236 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Green Office | 73 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์นนทบุรี | 72 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 52 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น | 195 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตรวจสุุขภาพนักศึกษา | 72 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์ ครั้งที่ 13 | 63 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ทำบุญคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์วาสุกรี | 254 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Ayutthaya Tourism For All | 93 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการนโยบายการจัดหาราย | 53 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มอบเกียรติบัตร | 65 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
บท. เข้าร่วมรับรางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษา | 75 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
“นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” ร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน | 166 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สร้างเคลือข่าย ๙ ราชมงคล “นวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล” | 66 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 119 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การประชุมการบริหารงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 134 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2565 | 80 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่เดือนมกราคม 2565 | 63 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๙ มทร. ชู ONE RMUT | 111 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มอบรางวัลตำบลต้นแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว | 146 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 67 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
บรรยากาศเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | 203 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 | 97 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
รับมอบใบอนุญาตโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office | 150 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ฟุตบอลกระชับมิตรชาว มทร | 53 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการ CEO | 58 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อประชาคม | 253 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือคณะกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA | 75 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว