ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม | 88 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด | 78 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สำรวจวิเคระห์สภาพปัญหาประชาชน ตำบลพระยาบันลือ | 224 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวพื้นถิ่นสร้างความยั้งยืนสู่ชุมชน | 101 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
จับมือสถานประกอบการเพื่อพัฒนานวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล | 79 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว