ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 | 19 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประกาศ ขยายเวลาการสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | 20 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 | 23 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 | 24 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 | 24 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2561 | 26 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2561 | 19 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2561 | 23 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เงินรายได้ ครั้งที่ 2/2561 | 26 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว